Algemene Voorwaarden PinkNOP

 1. Definities
  • “Organisator”: Stichting ‘n Keer wat anders | KVK Nummer: 39096905
  • “Evenement”: PinkNOP
  • “Bezoeker”: elke persoon die een ticket koopt of verkrijgt en / of het evenement bijwoont
  • “Locatie”: de plaatsen waar het evenement wordt gehouden
 2. Tickets
  • Tickets kunnen niet worden gerestitueerd, tenzij het evenement wordt geannuleerd of aanzienlijk wordt gewijzigd.
  • Verloren of gestolen tickets worden niet vervangen.
 3. Toegang en veiligheid
  • De organisator behoudt zich het recht voor om de toegang tot het evenement te weigeren of bezoekers van het evenement te verwijderen.
  • Bezoekers kunnen worden onderworpen aan veiligheidscontroles.
 4. Gedrag op het evenement
  • Bezoekers moeten zich op een manier gedragen die de veiligheid van anderen niet in gevaar brengt en die niet storend is voor het evenement.
  • Het is verboden om illegale of gevaarlijke items mee te nemen naar het evenement.
 5. Annulering of wijziging van het evenement
  • De organisator behoudt zich het recht voor om het evenement te annuleren, te verplaatsen of te wijzigen. In dat geval zal de organisator proberen bezoekers zo snel mogelijk op de hoogte te stellen.
 6. Aansprakelijkheid
  • Bezoekers nemen deel aan het evenement op eigen risico. De organisator is niet aansprakelijk voor enige schade of letsel, tenzij dit door de wet is vereist.
 7. Privacy
  • Door een ticket te kopen en / of het evenement bij te wonen, stemt de bezoeker in met het gebruik van zijn / haar persoonlijke gegevens door de organisator in overeenstemming met het privacybeleid van de organisator.
 8. Portretrecht en foto’s
  • Tijdens het Evenement kunnen foto’s en / of video’s worden gemaakt door de Organisator of door derden in opdracht van de Organisator. Bij het betreden van de Locatie geeft de Bezoeker onherroepelijke toestemming aan de Organisator om deze beelden te maken, te reproduceren en te publiceren in welke media dan ook, voor promotie- en / of reclamedoeleinden van de Organisator, zonder dat enige vergoeding aan de Bezoeker verschuldigd is.
  • Bezoekers die niet gefotografeerd willen worden, hebben de verantwoordelijkheid om dit kenbaar te maken aan de fotograaf of videocamera-operator op het moment dat de foto of video wordt gemaakt.
  • De Organisator zal redelijke inspanningen leveren om te voldoen aan verzoeken van Bezoekers om specifieke beelden te verwijderen waar zij duidelijk op staan, maar kan dit niet garanderen.
 9. Toepasselijk recht en geschillen
  • Deze algemene voorwaarden en eventuele geschillen die hieruit voortvloeien, worden beheerst door het Nederlandse recht en zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbank in Nederland.

© 2023 PinkNOP